Zelf een polderproces starten?

Deze handreiking geeft handvatten voor een polderproces, opgesplitst in een aantal fases:

  • Voorbereiding
  • Draagvlak
  • Planvorming
  • Formaliseren afspraken

Het draaiboek is gebaseerd op de ervaringen tot nu toe.