Klimaatslim Boeren in Westeinde van Waarder

In deze polder werken 16 agrariërs samen aan toekomstbestendige landbouw
Collectief Rijn Gouwe Wiericke en agrarische natuurvereniging Lange Ruige Weide werken in afstemming met het kernteam Oudewater Noord, provincies Zuid-Holland en Utrecht en gemeente Bodegraven aan een verkenning en uitwerking van bodemdaling remmende, biodiversiteits- en duurzaamheids-maatregelen voor het gebied Westeinde van Waarder.

Waar

Het betreft het peilgebied Westeinde van Waarder waarbinnen de polders Ruige Weide/ Hogebrug (ook onderdeel van gebiedsproces Oudewater Noord) en Waarder liggen. Het gebied is ca 565 ha groot en er zijn ongeveer 16 melkveehouders actief; 6 in het Utrechtse deel en 10 in het Zuid-Hollandse deel.


Wat

Vanuit het gebiedsproces in Oudewater Noord ontstond eind 2022 behoefte om met bodemdaling aan de slag te gaan in Ruigeweide en Hogebrug. Dit is het Utrechtse deel van het provinciegrens overschrijdende peilgebied Westeinde van Waarder. In het eerste kwartaal van 2023 is een verkenning in dit gebied gestart. Er is met budget vanuit Klimaatslim boeren op veen een ronde gemaakt langs alle Zuid Hollandse landeigenaren in het peilgebied Westeinde van Waarder waarin is gesproken over wateropgaven. Na een tweetal bijeenkomsten met agrariërs uit het gebied voelen het collectief Rijn Gouwe Wiericke en de agrarische natuurvereniging Lange Ruige Weide voldoende draagvlak om in dit gebied met wateropgaven aan de slag te gaan.

Gebied

Westeinde van Waarder