Klimaatslim Boeren in de polders bij Vlist

Polderaanpak: 21 deelnemers – 352 hectare

Ten oosten van het riviertje Vlist liggen drie polders: Bonrepas, Vlist-Oostzijde en Groot-Keulevaart. De bodem bestaat voor een belangrijk deel uit veen, maar er zijn ook percelen met een mengsel van veen, klei en zand.

21 deelnemers binnen drie polders bij Vlist willen een bijdrage leveren aan het remmen van de bodemdaling en zo een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen. Dat doen ze door samen op 352 hectare waterinfiltratiesystemen aan te leggen. De deelnemers willen de biodiversiteit versterken en de agrarische bedrijfsvoering verduurzamen. De uitvoering start in de herfst van 2020.

Gebied