Klimaatslim Boeren in polder Stein-Zuid

Polderaanpak: 11 deelnemers – 390 hectare

Elf melkveehouders en andere particuliere grondeigenaren werken samen met gemeente Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap van Rijnland, Provincie Zuid-Holland, Agrarisch Collectief Krimpenerwaard, PPP-Agro Advies en Waaloord VOF aan de verdere vormgeving van dit polderinitiatief. Agrarisch Collectief Weidehof is de aanvrager van de POP3 subsidie voor de aanleg van waterinfiltratiesystemen (WIS), fase één van dit project.


Waar

Het betreft de polder Stein-Zuid (tussen Gouda, Haastrecht, Hekendorp, de Hollandsche IJssel en de spoorlijn Gouda-Woerden), een gebied van ca 390 ha.

Wat

Als de POP3 subsidie wordt toegekend gaan 11 deelnemers in de eerste fase 100 ha WIS aanleggen (actief en passief). Najaar 2021 wordt fase twee uitgewerkt met maatregelen gericht op recreatie, natuur, verbeteren waterkwaliteit en biodiversiteit en verduurzamen bedrijfsvoering: een ‘veeninnovatieve aanpak’.

 
 
 
 

Gebied

Polder Stein Zuid