Klimaatslim Boeren in polder Stein-Zuid

Polderaanpak: 11 deelnemers – 390 hectare

Elf melkveehouders en andere particuliere grondeigenaren werken samen met gemeente Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap van Rijnland, Provincie Zuid-Holland, Agrarisch Collectief Krimpenerwaard, Weidehof Krimpenerwaard, PPP-Agro Advies en Waaloord VOF aan de verdere vormgeving van dit polderinitiatief. Agrarisch Collectief Krimpenerwaard is de aanvrager van de POP3 subsidie voor de aanleg van waterinfiltratiesystemen (WIS), fase één van dit project.


Waar

Het betreft de polder Stein-Zuid (tussen Gouda, Haastrecht, Hekendorp, de Hollandsche IJssel en de spoorlijn Gouda-Woerden), een gebied van ca 390 ha.


Wat

10 deelnemers zijn in de eerste fase met POP3-subsidie van Provincie Zuid-Holland op ca. 100 ha veengrond WIS aanleggen (actief en passief) en wordt er ca 25 ha extra aangelegd met de bijdrage van Klimaatslim Boeren op Veen. In de winter van 2023-2024 wordt fase twee (door het programma Boer aan het Roer) met de grondeigenaren en bewoners uitgewerkt met een middellange termijn aanpak gericht op het nog verder verbinden van deze agrarische polder met de stedelijke omgeving: recreatie, natuur, verbeteren waterkwaliteit en biodiversiteit en verduurzamen bedrijfsvoering: een ‘veeninnovatieve aanpak’.

Gebied

Polder Stein Zuid