Klimaatslim Boeren in polder Oudewater/Hekendorp

Een kernteam van boeren die geïnteresseerd zijn geraakt in bodemdalingremmende maatregelen voor hun gebied. Het initiatief wordt ondersteund door Gebiedscommisie Utrecht-West, in samenwerking met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.


Waar

Het betreft de polders Ruige Weide, Papekop/Diemerbroek en Hekendorp (ten NW van Oudewater). Een gebied van zo’n 2000 ha, waarvan 1550 ha met agrarisch grondgebruik.

Wat

Na een verkennende gebiedsoriëntatie, waarbij veel interesse bleek voor bodemdalingremmende maatregelen, is in het voorjaar 2021 gestart met de planvormingsfase. Deze fase heeft als doel om eind 2021 te komen tot een inhoudelijk advies aan Gedeputeerde Staten van Provincie Utrecht en een gebiedsplan, zodat het gebied zelf aan de slag kan vanuit eigenaarschap. Kansrijke maatregelen voor de lokale situatie in de polders zijn onderwaterdrainage, peilgestuurde drainage, moldrains en peilverhoging (de laatste met name in polder Hekendorp).

Gebied

Oudewater/Hekendorp