Klimaatslim Boeren in polder Oudewater/Hekendorp

In deze polder werken 34 agrariërs samen aan toekomstbestendige landbouw

Een kernteam van boeren trekt sinds 2021 het proces naar de verkenning en uitwerking van bodemdalingremmende maatregelen voor hun gebied. Het initiatief werd tot en met 2023 ondersteund door Gebiedscommisie Utrecht-West. Er zijn ca 34 boeren betrokken, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gemeente Oudewater,.


Waar

Het betreft de polders Ruige Weide, Papekop/Diemerbroek en Hekendorp (ten NW van Oudewater). Een gebied van zo’n 2000 ha, waarvan 1550 ha met agrarisch grondgebruik.


Wat

Naast bodemdalingremmende maatregelen zijn ook energie en bereikbaarheid onderdeel van een groter gebiedsproces. In 2023 is de Gebiedscooperatie Copeskracht opgericht. Na een verkennende gebiedsoriëntatie, waarbij veel interesse bleek voor bodemdalingremmende maatregelen, is in het voorjaar 2021 gestart met de verkenningsfase in polder Ruigeweide. Deze polder is onderdeel van een peilgebied Westeinde van Waarder wat zich voor twee derde in de provincie Zuid-Holland buiten dit gebiedsproces bevindt. Daarom is een nieuwe verkenning gestart in Westeinde van Waarder (zie Klimaatslim boeren in Westeinde van Waarder. Er is een rapportage door de Gebiedscommissie Utrecht-West opgeleverd (‘’Peilstok Gebiedsproces Oudewater-Noord 2023) met bevindingen. Kansrijke maatregelen voor de lokale situatie in de polders zijn onderwaterdrainage, peilgestuurde drainage, moldrains en peilverhoging (de laatste met name in polder Hekendorp). Ook worden natuurvriendelijke oevers en andere biodiversiteitsmaatregelen verkend.

Gebied

Oudewater/Hekendorp