Klimaatslim Boeren in polder Noordzijde – de Bree – Weijland

ANV De Parmey en HDSR verkennen kansen aanpakken bodemdaling.


Waar

Polders ten noorden van de Oude Rijn tussen Bodegraven en Woerden (Noordzijderpolder, polder Weijland en polder de Bree). Het gebied heeft te maken grote hoogteverschillen vanaf Oude Rijn naar het noorden waar zeer beperkte drooglegging is (en onderbemalingen). Aangrenzend is een NNN gebied wat in de toekomst een ander peil krijgt.

Wat

Verkenning welke maatregelen geschikt zijn op welke percelen, inventarisatie wensen van grondeigenaren. Maatwerk is gezien diversiteit grondslag en watersysteem van belang. Provincie Zuid-Holland en LTO staan positief tegenover deze verkenning.

Gebied

Project Noordzijde – de Bree – Weijland