Klimaatslim Boeren in polder Noordzijde – de Bree – Weijland

Agrarische Natuurvereniging De Parmey en HDSR verkennen kansen om bodemdaling aan te pakken.


Waar

Polders ten noorden van de Oude Rijn tussen Bodegraven en Woerden (zuidelijke kant gebied Bodegraven-Noord). Het gebied heeft te maken grote hoogteverschillen vanaf Oude Rijn naar het noorden waar zeer beperkte drooglegging is (en onderbemaling). Aangrenzend is een NNN-gebied met ander peil.

Wat

Verkenning welke maatregelen geschikt zijn op welke percelen, inventarisatie wensen van grondeigenaren. Maatwerk is van belang gezien diversiteit in grondslag en watersysteem.

Gebied

Project Noordzijde – de Bree – Weijland