Klimaatslim Boeren in polder Nieuwe Keverdijksepolder

Ten westen van het Naardermeer wordt een verkenning voor een polderaanpak gestart.


Waar

Nieuwe Keverdijksepolder, Zuiderpolder en Noorderpolder, grofweg tussen Naardermeer, Vecht, A1. Totaal gebied ca 1150 ha.

Wat

Dit proces betreft de verkenning van een polderaanpak waar o.a. bodemdaling centraal staat. Voorjaar 2022 heeft de LTO Noord afdeling i.o.m. agrarisch collectief Noord Holland Zuid initiatief genomen om kansen voor de aanpak van bodemdaling in kaart te gaan brengen met de boeren in deze polders. Extra uitdaging is de parallel lopende kavelruil. Ook waterschap Amstel, Gooi en Vecht en provincie Noord-Holland staan positief ten opzichte van deze verkenning.

Gebied

Project Nieuwe Keverdijksepolder