Klimaatslim Boeren in polder Nieuwe Keverdijksepolder e.o.

Ten westen van het Naardermeer wordt een verkenning voor een polderaanpak gestart.


Waar

Nieuwe Keverdijksepolder, Zuiderpolder en Noorderpolder, grofweg tussen Naardermeer, Vecht, A1. Totaal gebied ca 1150 ha.

Wat

Dit proces betreft de verkenning van een polderaanpak waar o.a. bodemdaling en de toekomst van de agrarische bedrijven centraal staat. Voorjaar 2022 heeft de LTO Noord afdeling i.o.m. agrarisch collectief Noord Holland Zuid initiatief genomen om kansen voor de aanpak van bodemdaling in kaart te gaan brengen met de boeren in deze polders. Extra uitdaging is de parallel lopende kavelruil. Ook waterschap Amstel, Gooi en Vecht en provincie Noord-Holland staan positief ten opzichte van deze verkenning.

Na een pas-op-de plaats periode afgelopen zomer is het polderproces in oktober 2022 met instemming van de aanwezige boeren weer opgestart. Hart van de aanpak is het economisch en ecologisch volhoudbaar verdienmodel van de agrarische ondernemers in de polder. Van daaruit gaan we werken aan gezamenlijk toekomstplan. Een plan wat wel haalbaar en uitvoerbaar is, uitgaat van een economisch en ecologisch gezonde melkveehouderij en kansen biedt voor verbetering van de waterkwaliteit, tegengaan van bodemdaling en versterking van biodiversiteit.

Gebied

Project Nieuwe Keverdijksepolder