Klimaatslim Boeren in Meijepolder Laag

Polderaanpak: 12 deelnemers – 282 hectare

In de Meijepolder Laag (gemeente Bodegraven-Reeuwijk) slaan twaalf grondeigenaren de handen ineen om de veenweidepolder klimaatbestendig te maken. Bijna 300 hectare waterinfiltratiesystemen helpen de bodemdaling te remmen. Nieuwe natuurvriendelijke oevers zorgen voor meer biodiversiteit en de sloop van oude landhoofden en bruggen bevordert de aan- en afvoer van water, waardoor wateroverlast vermindert.

Leerpunten

In deze polder wordt 4 kilometer natuurvriendelijke oever aangelegd. Nieuwe natuurvriendelijke oevers zorgen voor meer biodiversiteit (gunstig voor het Natuur Netwerk Nederland gebied). De sloop van oude landhoofden en bruggen bevordert de aan- en afvoer van water, waardoor de wateroverlast zal verminderen.

Gebied

Kaart-Meijepolder-locaties