Klimaatslim Boeren in Meijepolder Laag

In deze polder werken 12 agrariërs samen aan toekomstbestendige landbouw

Twaalf grondeigenaren en agrarische natuurvereniging De Parmey zijn de trekkers van dit polderproces gericht op aanpak van bodemdaling, natuurvriendelijke oevers en waterbeheer.


Waar

In peilvak Meije Laag, gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Dit peilvak is het meest urgent als het om bodemdaling in Bodegraven Noord gaat. Het plan omvat zo’n 280 ha bij 12 grondeigenaren.


Wat

De grondeigenaren en de Parmey vonden elkaar in gezamenlijke ambitie in 2019. Samen met de kennis en support vanuit Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden geven zij met elkaar invulling aan concrete maatregelen om de veenweiden toekomstbestendig te maken. Ook de kennis van draineur Barth en van draineur Van de Geest en adviesbureau Waaloord VOF heeft bijgedragen om het project in Meijepolder Laag vorm te geven.

Meije Laag werkt vanuit een integrale aanpak aan de realisatie van gebiedsopgaven: het verminderen van CO₂-uitstoot door remmen van de bodemdaling, versterking van de biodiversiteit (NNN) door de aanleg van natuurvriendelijke oevers en hydrologische verbeteringen.

Gebied

Meijepolder