Klimaatslim Boeren in Meijepolder Laag

Polderaanpak: 12 deelnemers – 282 hectare

Twaalf grondeigenaren en agrarische natuurvereniging De Parmey zijn de trekkers van dit polderproces. Zij vonden elkaar in gezamenlijke ambitie en zo begon het balletje te rollen. Samen met de kennis en support vanuit Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden geven zij met elkaar invulling aan concrete maatregelen om de veenweiden toekomstbestendig te maken.


Waar

In peilvak Meije Laag, gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Dit peilvak is het meest urgent als het om bodemdaling in Bodegraven Noord gaat. Het plan omvat zo’n 280 ha bij 12 grondeigenaren.

Wat

Meije Laag werkt vanuit een integrale aanpak aan de realisatie van gebiedsopgaven: het verminderen van CO₂-uitstoot door remmen van de bodemdaling, versterking van de biodiversiteit (NNN) door de aanleg van natuurvriendelijke oevers en hydrologische verbeteringen.

Gebied

Kaart-Meijepolder-locaties