Klimaatslim Boeren in de polders Kortrijk en Portengen

In deze polder werken 10 agrariërs samen aan toekomstbestendige landbouw

Tien melkveehouders in de polders Kortrijk en Portengen bij Breukelen en Kockengen hebben het initiatief genomen om hun polder toekomstbestendig te maken voor de generaties na hen. Daarvoor hebben zij Gebiedscoöperatie Rijn Vecht en Venen benaderd om namens hen een gezamenlijke subsidieaanvraag voor de aanleg van waterinfiltratiebuizen (WIS) in te dienen, om zo bodemdaling te remmen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ondersteunt de aanvraag en stemt het nieuwe peil in het peilbesluit af op de aanwezigheid van WIS.


Waar

De polder Kortrijk ligt in Breukelen, aansluitend ligt de polder Portengen (Kockengen). Het project wordt uitgevoerd door tien melkveehouders, in totaal gaat het om 230 ha aanleg WIS. Provincie Utrecht, gemeente Stichtse Vecht en het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) werken samen onder de paraplu van Kockengen Waterproof aan een duurzame inrichting van het gebied in en rond Kockengen. Remmen van de bodemdaling is daarbij een belangrijk aandachtspunt.


Wat

De deelnemende melkveehouders willen niet alleen de bodemdaling afremmen, maar ook de biodiversiteit in de polder en op hun bedrijf vergroten. Daarnaast willen ze integraal de wateroverlast beperken en onderzoeken of WIS ook daarbij een positieve rol kan spelen bij het snel(ler) afvoeren van te veel water.

Gebied

Kortrijk-Portengen