Klimaatslim Boeren in de polders Kortrijk en Portengen

Polderaanpak: 10 deelnemers – 230 hectare WIS

Tien melkveehouders in de omgeving van Kockengen hebben donderdag 7 februari 2019 een intentieovereenkomst ondertekend waarmee ze aangeven dat ze samen aan de slag willen om de bodemdaling van de veengrond verder te beperken. Zij doen dat door de gezamenlijke aanleg van een waterinfiltratiesysteem (WIS). De boeren in de Kockengense polders Kortrijk en Portengen willen dat hun polders ook voor de toekomstige generaties geschikt blijven om te kunnen boeren. Daarom wordt de bodemdaling op polderniveau aangepakt. Samen leggen zij in deze polders 230 hectare WIS aan.

Gebied