Klimaatslim Boeren in de polders bij Kamerik

In Oud-Kamerik staat het gebiedsproces in de startblokken.

Melkveehouders, provincie, waterschap HDSR en collectief Rijn Vecht en Venen staan klaar om te werken aan bodemdalingremmende maatregelen.

Gebied

Kamerik