Klimaatslim Boeren in de polders bij Oud-Kamerik

Door het project Veenweide in Beweging en de kavelruil Kamerik-Harmelen, raakten 10 melkveehouders/grondgebruikers in Oud-Kamerik gemotiveerd om ook in hun eigen polder
bodemdaling aan te pakken.


Waar

Het gaat om het gebied ten oosten van de Van Teijlingenweg in Oud- Kamerik. De Provincie Utrecht heeft Gebiedscoöperatie Rijn Vecht en Venen gevraagd een gebiedsproces te starten in voorbereiding op een subsidieaanvraag voor bodemdaling remmende maatregelen waarin 10 veehouders/grondgebruikers zijn geïnteresseerd. Bij dit proces is Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden betrokken.

Wat

Aanleg van waterinfiltratiebuizen (WIS), in minstens 65% van de polder. Oppervlakte van de totale polder is 300 ha. Naast het aanpakken van de bodemdaling, gaan de ook veehouders investeren in maatregelen voor biodiversiteit. Hierbij is o.a. interesse in het aanleggen van natuurvriendelijke oevers langs poldersloten.

Gebied

Kamerik