Klimaatslim Boeren in de polders bij Oud-Kamerik

In deze polder werken 10 agrariërs samen aan toekomstbestendige landbouw

Door het project Veenweide in Beweging in 2019 en de kavelruil Kamerik-Harmelen, raakten 10 melkveehouders/grondgebruikers in Oud-Kamerik gemotiveerd om ook in hun eigen polder bodemdaling aan te pakken. Gebiedscooperatie Rijn, Vecht en Venen faciliteert het proces, samen met Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.


Waar

Het gaat om het gebied ten oosten van de Van Teijlingenweg in Kamerik. De Provincie Utrecht heeft in 2020 Gebiedscoöperatie Rijn Vecht en Venen gevraagd een gebiedsproces te starten in voorbereiding op een subsidieaanvraag voor bodemdaling remmende maatregelen waarin 10 veehouders/grondgebruikers zijn geïnteresseerd. Bij dit proces is Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden betrokken.


Wat

Aanleg van waterinfiltratiebuizen (WIS), in minstens 65% van de polder. Oppervlakte van de totale polder is 300 ha. Naast het aanpakken van de bodemdaling, gaan de ook veehouders investeren in maatregelen voor biodiversiteit, o.a. het aanleggen van natuurvriendelijke oevers langs poldersloten.

Gebied

Kamerik