Klimaatslim Boeren in polder Aarlanderveen

Een nadere verkenning of en hoe te komen tot een uitvoeringsplan/impulsaanvraag bij Provincie Zuid-Holland om in deze polder in ieder geval bodemdaling en broeikasgasreductie aan te gaan pakken.


Waar

Polder Aarlanderveen (ca 489 ha). Het is een drooggemaakte agrarische polder van ca. 489 hectare overwegend bestaande uit veengronden. Er boeren ca. 10 (overwegend) melkveehouders. De polder ligt binnen de gemeente Alphen a/d Rijn (Provincie Zuid-Holland) en het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHRL).


Gebied

Project Aarlanderveen