Klimaatslim Boeren in polder Aarlanderveen

In deze polder werken 15 agrariërs samen aan toekomstbestendige landbouw


Waar

Polder Aarlanderveen (ca 489 ha). Het is een drooggemaakte agrarische polder van ca. 489 hectare overwegend bestaande uit veen- en kleigronden. Er boeren ca. 15 (overwegend) melkveehouders. De polder ligt binnen de gemeente Alphen a/d Rijn (Provincie Zuid-Holland) en het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHRL).


Wat

Een nadere verkenning of en hoe te komen tot een uitvoeringsplan/impulsaanvraag bij de Provincie Zuid-Holland om in deze polder in ieder geval bodemdaling en broeikasgasreductie aan te gaan pakken. De verkenning- en planvormingsfase is uitgevoerd door PPP Agro Advies en Waaloord VOF. Betrokkenen zijn ANV De Wetering en agrarische collectief Rijn en Gouwe Wiericke, Hoogheemraadschap van Rijnland, Provincie Zuid-Holland, afdeling LTO Noord en gemeente Alphen aan den Rijn.

Gebied

Project Aarlanderveen