Klimaatslim Boeren in polder Aarlanderveen

Een nadere verkenning of en hoe te komen tot een uitvoeringsplan/impulsaanvraag bij Provincie Zuid-Holland om in deze polder in ieder geval bodemdaling en broeikasgasreductie aan te gaan pakken.


Waar

Polder Aarlanderveen (ca 489 ha)

Gebied

Project Aarlanderveen