Voor boeren, door boeren

Zien, horen en ervaren van bodemdalingremmende maatregelen in de boerenpraktijk

In veel veenweidepolders zijn melkveehouders aan de slag met waterinfiltratie (WIS) om de bodemdaling af te remmen. Ook worden experimenten gestart met klei in veen, greppelinfiltratie en moldrains. En op de hoogwaterboerderij van KTC Zegveld wordt onderzocht wat ‘boeren bij hoog water’ betekent voor boer, koe, bodem, biodiversiteit en meer.

Benieuwd? Ga mee polderkarren op 13 oktober 2023 (datum onder voorbehoud)

Voor boeren die zelf of samen met een agrarisch collectief nadenken over bodemdalingremmende maatregelen, organiseren we  een polderkar-excursie. Met elkaar langs 2 locaties op één dag, met als vaste tussenstop de Hoogwaterboerderij in Zegveld.

Meld je via het aanmeldformulier aan.

De polderkartocht op 13 oktober kunnen we nog op basis van interesse invullen.


Aanmelden is verplicht. Deelname is gratis.