Op 9 december 2021 werd het webinar: Twee jaar NOBV: waar staan we? georganiseerd door het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden.