Na een voortvarend begin in juli met de aanleg van waterinfiltratiesystemen in Kortrijk en Portengen moest door de droogte de werkzaamheden worden stilgelegd. Van de 230 Ha is toen bijna 20 % gerealiseerd. Het waterinfiltratiesysteem heeft zijn voordeel deze zomer al bewezen. Bijzonder aan dit project is de ruim 11 kilometer biodrains van afbreekbaar aardappelzetmeel die zijn aangelegd op bijna 7 Ha (status oktober 2020).

Begin oktober is een doorstart gemaakt met de aanleg maar door de grote hoeveelheid regen zijn de percelen nu, in plaats van te droog, te nat. Bij grote droogte stopt de aanleg omdat het veen teveel verstoord wordt door het mes. Als het te nat is stopt de aanleg ook omdat de machine teveel insporing veroorzaakt wat de grasmat niet ten goede komt.
De deelnemers zijn tot op heden zeer tevreden over de voortgang en hopen op wat droger weer zodat de resterende percelen van fase 1 van drains kunnen worden voorzien. De op maat gemaakte eindbuisbescherming (ten behoeve van het sleepslangen) van 3 meter lang in het veen staan zeer stevig, zie foto.

Ook is een oude versteende veeneik gevonden tijdens het draineren. Tot nu toe is er tijdens de werkzaamheden ca 1 boom per 10 Ha aangetroffen. Dit is minder dan verwacht.