Tien boeren in de omgeving van Kockengen (UT) hebben een intentieverklaring ondertekend, waarmee ze aangeven aan de slag te willen om bodemdaling van veengrond tegen te gaan. Dit gebeurt door gezamenlijk onderwaterdrainage aan te leggen in de polders Kortrijk en Portengen.

In totaal wordt er onder 230 hectare onderwaterdrainage aangelegd. Het proces wordt begeleid door Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen (RVV). De coöperatie vraagt dan ook subsidie aan bij de Europese Unie en Provincie Utrecht om de aanleg te financieren. ‘Onderwaterdrainage is namelijk nog een redelijk nieuw fenomeen, en deze boeren werken met hun gronden mee aan een pilot waarin de effectiviteit en werking van het systeem nader wordt onderzocht’, zo meldt RVV. ‘De boeren gaan ook experimenteren met zogenaamde bio-drains die gemaakt zijn van aardappelzetmeel en op den duur geen resten achterlaten in de bodem.’

Slootpeil

De veenbodem in de polders Kortrijk en Portengen zakt per jaar gemiddeld 1 centimeter. De onderwaterdrainage zorgt ervoor dat de grondwaterstand het slootpeil beter volgt. Daarvoor worden in het perceel, onder het lootwaterpeil, drains aangelegd. Naar inschatting zorgt de drainage voor vermindering van bodemdaling met 30 tot 50 procent. Daarnaast zorgt het ook voor vermindering van CO2-uitstoot.

Kennis overdragen

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ondersteunt het project van RVV< door de polderpeiler in het gebied te herzien, om de onderwaterdrainage zo effectief mogelijk te maken. Daarnaast gaat het waterschap de opgedane kennis van dit project ook inzetten op al lopende proeven in de polder Spengen en in de polder Lange Weide bij Driebruggen.

Bron: Agraaf.nl