Wat kom je tegen als je WIS wilt gaan aanleggen en welke nieuwe technieken (scans, inzet drone) zijn er in de omloop? Wat weten we van de aanpak van exoten in de sloten zoals de Amerikaanse rivierkreeft? En welke rol speelt grond in polderprocessen als Klimaatslim Boeren op Veen? Kunnen en willen agrarische collectieven daarin een rol spelen? Dit waren enkele vragen die centraal stonden tijdens het Poldersparren op 30 maart jl. in Kanis.

Dilemma’s, inzichten en ervaringen

Leren van elkaars ervaringen en ruimte voor eigen vragen en dilemma’s. Daar draaide het om voor de 40 deelnemers aan de bijeenkomst. Boeren, agrarische collectieven, waterschappers (van 3 waterschappen) en adviseurs vanuit ca 15 polders wisselden hun proces- en praktijkervaringen en dilemma’s uit. Zo zijn er zorgen over oeverafslag en relatie met waterkwaliteit en wat maatregelen als WIS daaraan kunnen bijdragen. Verder is er zowel binnen waterschappen zelf, als tussen waterschappen en collectieven nog veel kennis te delen over waterkwaliteit (KRW), de watervraag in relatie tot WIS en biodiversiteit, om maar wat te noemen.

WIS, grond en exoten in de sloten

In twee rondes konden deelnemers met elkaar in gesprek over twee thema’s van hun interesse. Vooral voor waterbeheer en de rol van grond in gebiedsprocessen was veel belangstelling. De aandachtspunten en vragen uit de sessies in een notendop:

WIS

 • bodemgeschiktheid is een punt van aandacht: o.a. kwel of veel bomen/boomresten in de bodem maken de aanleg van WIS complex. Kan de bodemgeschiktheid per gebied met drones in kaart worden gebracht?
 • vervuiling van de buizen: bagger en rivierkreeften belemmeren de doorstroming van de drainbuizen. Zijn ‘eindstukken’ een oplossing?
 • materiaal van de drains; we willen geen plastic in de grond, welke materialen zijn én duurzaam én bruikbaar én betaalbaar?
 • drainageproces: het blijkt lastig om het tempo in het drainageproces te houden

Grond

 • grond is emotie en tijd: het is een belangrijk onderdeel in een proces maar deze twee aspecten werken ook vertragend op een proces;
 • er moet voor iedereen wat te halen zijn: wil je iets hebben, dan moet je ook iets bieden. Dat geldt voor alle partijen die meedoen in het proces;
 • het gebied moet in ‘the lead’ zijn; daar gebeurt het en daar worden de consequenties van keuzes gevoeld;
 • fiscaliteit is beperkend onderdeel bij verkoop van grond: als je verkoopt t.b.v. het proces dan zou daar meer ruimte in moeten zitten zodat het voor de boer ook echt zijn pensioen kan zijn;
 • vertrouwen in de organisatie die de grond koopt; een grondbank?

Exoten in de sloten

 • neem de uitdagingen in/van de sloten mee in het gebiedsproces
 • communiceer de maatregelen die werken in de aanpak van de rivierkreeft
 • zorg voor wetgeving rondom slootbeheer bij overlast van rivierkreeft en andere exoten

Klimaatslim Boeren op Veen zal een aantal van deze aandachtspunten gaan agenderen en kennisdeling organiseren.