Het Groene Hart Event op 23 september in Kamerik had dit jaar als subtitel ‘waar het schittert en schuurt’. Een vraag die ook actueel is als het gaat om start en uitvoering van bodemdalingremmende maatregelen/CO₂ reductie én biodiversiteit in het veenweidegebied. Marieke Leentvaar, coördinator KsBoV vertelde in een van de deelsessies over de ervaringen in 10 klimaatslimme polders en wat er komt kijken bij de grootschalige aanleg van waterinfiltratiesystemen.

Schitteren en schuren

Deelnemers in de deelsessie van het Groene Hart Event 23 september jl. bij de Boerinn waren zeer geïnteresseerd in de praktijkervaringen van Klimaatslim Boeren op Veen. De complexiteit van het organiseren van een polderproces om tot uitvoering te komen, wordt vaak onderschat of is niet bekend. Hoe beter voorbereid, hoe soepeler het proces. In een korte sessie vertelde Marieke Leentvaar bestuurders en ambtenaren van gemeenten, waterschappen, provincie en andere geïnteresseerden over ervaringen bij 10 polders in verschillende fasen van polderinitiatieven voor bodemdalingremmende maatregelen.

Leren door te doen

In de deelsessie ook aandacht voor wat we al wel bekend is en waar het nog zoeken is naar een optimale balans. Balans tussen bodemdaling- (verschillende)broeikasgassen -peilbeheer -grasopbrengst en weidegang. Om maar wat te noemen. Eén van de sleutels voor succesvolle polderprocessen is de menselijke maat; op polderniveau ken je elkaar.

De sessie leverende veel oprechte vragen op.

De afgelopen tijd hebben we Klimaatslim Boeren op het Veen een paar keer op het podium gezet. Met als doel onze ervaringen te delen voor het samen werken aan perspectief voor boeren in de polder.