Sturen met grondwater is een innovatie die zich richt op actief grondwaterbeheer bij agrarische bedrijven in het veenweidegebied. De basisgedachte is dat de agrariër de grondwaterstand actief stuurt in de tijd en per perceel, los van het polderpeil.

De bedrijvenproef in Spengen is de eerste bedrijvenproef Sturen met grondwater. Aan de proef doen zeven agrariërs in deze polder mee. De proef duurt vier jaar. De agrariërs krijgen ondersteuning en advies van het waterschap en het VIC om de proef verder op te zetten.

De bedrijvenproef is een initiatief van het waterschap en gebaseerd op de systeeminnovatie ‘Sturen met Water’, die ontwikkeld wordt door het VIC. Sturen met grondwater is een project binnen het programma Aanpak Veenweiden met een financiële bijdrage van de provincie Utrecht.

Meer informatie

>> Bedrijvenproef Spengen