Bron: Rob van Dijk, van Dijk & Co

Bodemdaling beperken of een halt toeroepen is een enorme opgave in oppervlakte, maatschappelijke impact en in financiële zin. Met de aanpak kan niet gewacht worden, maar er is wel tijd om met verstandige, beproefde en kosteneffectieve maatregelen te komen die werken. Samengevat: “Wel urgent, niet acuut.”

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van Cees Veerman (oud-minister van Landbouw) die een consultatieronde in het veld heeft gehouden over de aanpak van bodemdaling. Zijn inventarisatie en advies staan in het rapport ‘Haren kost geen tijd’ (pdf, 1,65 Mb), dat op 9 juli 2019 aan gedeputeerde Esther Rommel is overhandigd.

Voor het project Klimaat Slim Boeren op Veen is met name de vierde aanbeveling die prof Veerman beschrijft van belang:
“In de vierde plaats beveel ik aan om spoedig (dat wil zeggen binnen een jaar) te komen tot een daadwerkelijke aanpak van een aantal voorbeeldprojecten die de zichtbare tekenen vormen van de ingezette koers. Hiermee kan bovendien waardevolle ervaring worden opgebouwd in de relatie met en de inbreng van de streek en het vorm vinden van de werk-zaamheden van de Provinciale Veencommissaris. De knoop van de verbrakking van de polder Westzaan moet worden doorgehakt in een convenant tussen Provincie en Waterschap. De polders Burkmeer en Blijkmeer lenen zich voor een uitvoeringsaanpak op korte termijn als proefpolders. De verdere uitrol van omgekeerde (druk)drainage op een aantal ge-bieden is aanbevelenswaardig, zeker in gebieden die verschillen in aard en gebruik en dit in combinatie met weidevogelbeheer waar aan een monitoring programma wordt gekoppeld om de relatie tussen deze vorm van vernatting en de ontwikkeling van het beheer in kaart te brengen.”

Het volledige rapport is te lezen via deze link.