Op 22 december, net vóór Kerst, tekenden de boeren uit de Bovenkerkerpolder, samen met de provincie, Waterschap Amstel Gooi en Vecht, het Agrarisch Collectief Noord-Holland en de gemeente Amstelveen, een intentieovereenkomst.

Daarin staan de afspraken over de doorontwikkeling van de Bovenkerkerpolder, als het gaat om natuur- en weidevogelbeheer, de klimaatopgave, stikstofreductie, verhoging van de biodiversiteit, natuurvriendelijke oevers en energieproductie.

Met de ondertekening van de intentieovereenkomst is de weg vrij voor het maken van een gezamenlijk uitvoeringsplan. Daarbij is de inzet nodig van veel partijen; daarom is een kwartiermaker (procesbegeleider) aangetrokken om namens de boeren en in afstemming met alle overige partijen, de uitwerking en uitvoering van het uitvoeringsplan te coördineren.