Het project KsBoV loopt nu bijna 2 jaar. Maar…Hoe ver staat het project? Welke doelen zijn gehaald? Waar lopen we tegenaan en welke lessen kunnen we nu al leren? Hoe kunnen we het project verder brengen? Maar ook …Zitten de juiste mensen aan tafel?

De mid-term-review is inmiddels afgerond en op 11 maart 2020 zijn de resultaten en aanbevelingen besproken met de stuurgroep en het kernteam. Provincie Utrecht en provincie Zuid Holland – die de regie hebben op de klimaatdoelen – waren ook bij dit gesprek. Gewoon omdat KsBoV de “geleerde lessen” graag wil doorgeven en gebruiken voor een eventuele opschaling.
Samen – met de provincies – kunnen we het project verder brengen!

Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst.

Klik hier voor het evaluatierapport

9 aanbevelingen wil KSBoV verder uitwerken (in willekeurige volgorde):

 • Leer van de huidige projecten;
 • Verbind de verschillende opgaven;
 • Energie uit het gebied is de basis!! Hoe gaan we deze energie benutten, vasthouden en opwekken?;
 • Actief kennisdelen en bewustwording stimuleren, met als doel een olievlekwerking;
 • Kennisontwikkeling Welk effect hebben maatregelen op waterbeheer?;
 • Netwerk: benut de kennis van KSBoV voor opschaling. Word samen sterk! (Regiodeal, IBP, congressen, VIC. etc.);
 • Werk als 1 overheid! Werk (strategisch) samen – Creëer breed draagvlak – Benut elkaars kwaliteiten;
 • Help de collectieven om verder te professionaliseren;
 • Regel een structurele oplossing rondom financiering ((middel)lange termijn)
  “Provincie Utrecht wil leren van de ervaringen van KSBoV en zich inzetten om het algemeen beschikbaar komen van de klimaatgelden in gebiedsprocessen– bedoeld voor verdere uitrol (zowel proces als maatregelen) – te vereenvoudigen”.