LTO Nederland bericht over de resultaten van een onderzoek onder 1024 Nederlanders.

“Liever de koe in het gras dan de mug in het moeras”

Driekwart van de Nederlanders vindt het belangrijk dat de veenweidegebieden worden behouden. Omdat het cultuurhistorisch landschap met koeien in de wei bij Nederland hoort, het belangrijk is voor boeren, maar ook om te recreëren. Het alternatief – moerassig landschap – vindt men niet aantrekkelijk. Dat blijkt uit representatief onderzoek naar het draagvlak voor veenweidegebieden onder 1.024 Nederlanders, uitgevoerd door onderzoeksbureau Direct Research.

Het hele artikel is te vinden via deze link.

bron: LTO

Meer informatie op de website van LTO via onderstaande links:

Meer informatie over veenweidegebieden is hier te vinden

LTO heeft onafhankelijk onderzoeksbureau Direct Research gevraagd om de waardering voor en de perceptie van problemen, oplossingen en verantwoordelijkheden rondom veenweide onder het Nederlandse publiek in kaart brengen. Het kwantitatieve onderzoek onder 1024 Nederlanders is gewogen naar Nederland representatief op geslacht, leeftijd en opleiding. Het volledige onderzoek is hier te vinden.

Ook in de politiek wordt over veenweidegebieden gesproken. Het LTO-standpunt is in dit position paper te lezen.

LTO is bij verschillende projecten op het gebied van veenweide betrokken. Een voorbeeld is het project Klimaatslim Boeren op Veen. In het project Klimaatslim Boeren op Veen wil de landbouw laten zien hoe bodemdaling en CO2-uitstoot in het veenweidegebied kunnen worden verminderd en waterkwaliteit, biodiversiteit en agrarisch toekomstperspectief tegelijkertijd kunnen worden verbeterd. Lees er hier meer over.