Janneke Pauwels (Deltares) spreekt haar zorgen uit: “Verminderen maaivelddaling met onderwaterdrainage vraagt wel om extra water”

Op 24 juni 2019 verscheen in het vakblad H2O een artikel over de hoeveelheid extra water die nodig is om de veenweides te vochtig te houden en het pleidooi om over een langere periode metingen te verrichten. Het artikel bericht over onderzoek uitgevoerd door de WUR en Deltares en is te lezen via deze link.

Bodemdaling in veenweidegebieden is een serieus probleem. Foto WUR

Bodemdaling is in een flink deel van Nederland een serieus probleem aan het worden. Dat geldt zeker voor de veengronden. Onderwaterdrainage geldt als een instrument om de maaivelddaling in het Nederlandse veenweidegebied te verminderen. In tijden van droogte vraagt onderwaterdrainage echter wel extra water. Deltares en de WUR kwantificeerden deze gestegen watervraag en komen met het advies om langjarige metingen te doen.
Het onderzoek van Deltares en Wageningen Universiteit en Research toetst de regionale toename van de watervraag voor onderwaterdrainage voor West-Nederland. Daarbij is de kennis uit lokale proefprojecten vertaald naar scenario’s voor het landelijk hydrologisch model (LHM).
“Onderwaterdrainage wordt gezien als één van de mogelijkheden om de maaivelddaling in het Nederlandse veenweidegebied te verminderen. Dat vraagt wel extra water”, vertelt Janneke Pouwels. Zij is onderzoeker bodem & grondwater bij Deltares en was een van de onderzoekers. “Maar de West-Nederlandse waterschappen vonden het nu tijd om die extra watervraag te kwantificeren. Want alleen als je de watervraag kent, kun je deze vorm van drainage echt op zijn merites beoordelen.”