Tijdens het ‘NKB webinar Implementatie KIWA richtlijn’ op 7 februari werd de toegevoegde waarde van de schakel- en netwerkrol van Klimaatslim Boeren weer duidelijk. Vanuit de praktijk en samen met boeren ervaren wat werkt. En deze inzichten en kennis delen en gebruiken voor steeds meer praktijkrijpe, haalbare en duurzame maatregelen!

Het NKB organiseerde het webinar Implementatie nieuwe KIWA-richtlijn aanleg van waterinfiltratiesystemen in samenwerking met de Provincie Utrecht, KIWA en HDSR. Hoe gaat het met de implementatie van de richtlijn die in 2021 is verschenen? Waar lopen draineurs, projectleiders, beleidsmakers, agrarische collectieven en overige betrokkenen en belangstellenden tegenaan bij de uitvoering van waterinfiltratiesystemen volgens de richtlijn? Daarover gingen we in gesprek met onder andere Jaap Havinga van KIWA, adviseur Klaas Kooistra en Hans Mankor van de provincie Utrecht.

Astrid de Boer van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) en Marc Vissers van SWECO zoomden in op de aanleg van waterinfiltratiesystemen in de Meijepolder. Annette van Schie (HDSR) en Fred van der Meeren (KIWA) gingen in gesprek over de duurzaamheid van omhullingsmateriaal. Ook werden vragen vanuit de praktijk beantwoord en is een aantal concrete vervolgacties benoemd. Het webinar is hier terug te kijken. Vragen die gesteld zijn tijdens het webinar zijn beantwoord en kunt u hier teruglezen.