NKB Deelexpeditie Gebiedsprocessen Veenweiden

Het Nationaal Programma Veenweide startte begin 2022 de deelexpeditie Gebiedsprocessen op. Door middel van filmpjes wordt het proces van deze deelexpeditie inzichtelijk gemaakt. De eerste 2 filmpjes zijn inmiddels gereed.

Lees verder over de deelexpeditie Gebiedsprocessen op de website van Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen