Omgaan met belemmeringen bij de uitvoering van beleid voor de fysieke leefomgeving

Voor dit advies zijn er door het Rli tien casusstudies verricht naar uitvoeringsproblemen binnen het domein van de fysieke leefomgeving. Op basis daarvan hebben ze vijf belemmerende factoren geïdentificeerd, die – vaak tegelijkertijd – de uitvoering van beleid bemoeilijken en vertragen.

Lees de uitgebreide samenvatting of download het volledige advies ‘De uitvoering aan zet’ via: www.rli.nl