Tien melkveehouders in de buurtschappen Portengen en Kortrijk (nabij Kockengen) gaan samen aan de slag om bodemdaling van hun weilanden te beperken. Dit door middel van onderwaterdrainage.

In polders van Kortrijk en Portengen zakt de veenbodem gemiddeld 1 centimeter per jaar. Onderwaterdrainage zorgt ervoor dat via de grondwaterstand beter te beheren is.

In de bodem van de weilanden wordt – net onder het slootwaterpeil – een buizensysteem (drains) aangelegd. Dit gebeurt met een speciale machine; een ‘monoblade’ die de buizen in het weiland ‘snijdt’. Als de grondwaterstand laag is, wordt er water in het buizensysteem gepompt. Dit voorkomt dat de veenbodem verdroogt en dus verder inklinkt. Bij hoge grondwaterstanden kunnen de drains ook water afvoeren, zodat de weilanden niet te nat worden.

De inschatting is dat de bodemdaling hierdoor vermindert met 30 tot 50%. Ook de uitstoot van CO2 vermindert evenredig. Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen heeft het polderproces begeleid en vraagt voor deze klimaat-slimme boeren subsidie aan bij de EU en de Provincie Utrecht om de aanleg van het drainagesysteem te financieren.

Het project wordt ondersteund door het waterschap De Stichtse Rijnlanden. Het waterschap doet momenteel kennis op met onderwaterdrainage-proeven in de polder Spengen (ook nabij Kockengen) en in de polder Lange Weide bij Driebruggen.

Bron: Algemeen Dagblad