Met de aanleg van 450 kilometer onderwaterdrainage in 350 hectare willen melkveehouders samen met andere partijen de bodemdaling in het Groene Hart afremmen.

Daarvoor tekenden twintig boeren afgelopen week de ‘Intentieovereenkomst Klimaatslim boeren’ voor de polders bij de Vlist, samen met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), ANV Weidehof Krimpenerwaard, ANV Lopikerwaard en gemeente Krimpenerwaard.

De inzet is het nemen van maatregelen tegen bodemdaling, verbetering van de waterkwaliteit en verduurzaming van de melkveehouderij in de polders Bonrepas, Noord-Zevender, Vlist-Oostzijde en Groot Keulevaart.

Kringlooplandbouw

Aan het project zijn twee studiegroepen Adaptieve kringlooplandbouw verbonden. Die richten zich op een meer duurzame bedrijfsvoering bij de deelnemende boeren, zoals het verbeteren van de mineralenhuishouding. Het idee is dat daarmee de uitstoot van ammoniak en uitspoeling van nutriënten verminderd wordt.

Bij vier deelnemende boeren wordt drukdrainage aangelegd, op dezelfde manier als bij de proef Sturen met Grondwater in Spengen. Daarmee kunnen de boeren zelf de grondwaterstand regelen.

Gezamenlijk

‘Ik vind het geweldig dat de boeren gezamenlijk het probleem van bodemdaling aanpakken en daarbij ook duurzaamheid en biodiversiteit meenemen’, reageert hoogheemraad Bert de Groot van HDSR.

Bron: Nieuwe Oogst