Kaasmakerij De Twee Hoeven in Haastrecht was op 29 februari de locatie waar twee activiteiten samenkwamen: de start van de aanleg van WIS én puzzelen met toekomstperspectieven. Voor dat laatste gingen boeren in gesprek met gedeputeerde Frank Rijkaart van Provincie Zuid-Holland, wethouder Leo Barth van gemeente Krimpenerwaard en hoogheemraden Jos Verdoold en Aad Straathof van waterschappen HHSK en Rijnland in gesprek. Wie heeft welke stukjes in handen die van waarde zijn voor het gebied én de agrarisch ondernemer.


Waarde voor het gebied

Met wat de boeren doen, hebben ze de Krimpenerwaard veel te bieden, bleek wel uit het aantal en de diversiteit aan puzzelstukken die op tafel kwamen. Als dragers en beheerders van het landschap zorgen ze voor biodiversiteit, slootkantbeheer en weidevogels. Ze leveren groenblauwe diensten, produceren voedsel en dragen bij aan leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het gebied. Maar bij de opgaven die er liggen, spelen anderen – gemeente, provincie, waterschappen, het rijk – ook een rol. Want het gaat al snel over functie en gebruik van grond en het voldoen aan opgaven die verder reiken dan jouw bedrijf alleen. Wie doet wat en hoe wordt de waarde die je levert uiteindelijk beloond?

Over en weer begrip

De gesprekken aan tafel zorgden voor begrip voor de lastige afwegingen en inzicht in beweegredenen van de ander. Want niet alleen de boeren lopen tegen lastige kwesties aan, ook bestuurders zitten met landelijke of Europese regels en afspraken die soms iets ogenschijnlijk eenvoudigs, in de weg kunnen zitten. Daarnaast zijn tijd en geld (of het gebrek eraan) factoren die aan allebei de kanten van de tafel meespelen. Vanuit een constructieve grondhouding en over en weer de bereidheid in oplossingen te denken, leverden de puzzelgesprekken wél concrete vervolgafspraken op met bestuurders, om op onderdelen door te praten over de voorstellen en ideeën van de boeren.

Waterinfiltratie als klimaatslimme poldermaatregel

Na het gesprek was het tijd voor de officiële start van de aanleg van 125 ha waterinfiltratie (WIS) bij 8 grondeigenaren in Stein-Zuid. Gedeputeerde Rijkaart klom op de speciale draineermachine van De Vries Stolwijk om een aantal meters WIS aan te leggen. Het is één van de puzzelstukken die de boeren aanleggen voor de toekomst van hun bedrijf en het gebied.