Wat betekent waterinfiltratie (WIS) voor weidevogels en zijn er keurmerken voor WIS? Is waterinfiltratie de enige maatregel tegen bodemdaling en wat betekent een hoger grondwaterpeil voor de bedrijfsvoering? Zomaar wat vragen die voorbijkomen in de zoektocht naar haalbare maatregelen voor de opgaven op het gebied van bodemdaling, broeikasgassen en biodiversiteit. We hebben een aantal informatiebronnen op een rijtje gezet.