Presentatie: Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV): stand van zaken - 13 okt 2021
Presentatie: Valuta voor Veen: Verdienmodel voor veenweidegebieden - 13 okt 2021
Presentatie: Klei In Veen: over het aanbrengen van klei in de veenweiden - 13 okt 2021
Presentatie: Effect van bodemdaling-remmende maatregelen op biodiversiteit in veenweidegebied - 9 nov 2020
Presentatie: Monitoring bodemdalingremmende projecten (Klimaatslim Boeren) HDSR
Draaiboek polderprocessen
Impressie: Poldergerichte aanpak
Factsheet: Klimaatslim Boeren op Veen 23 juni 2020
Poster: Uitstoot van broeikasgassen door veenafbraak
Brochure: Poldergerichte aanpak, toekomstbestendig effect
KIWA richtlijn: BRL 1411 Buisdrainage met Veenweideinfiltratie en procescertificatie
PPP Agro Advies: Analyse mogelijkheden prestatiebeloning uit de krinloopwijzer
Logo: mede mogelijk gemaakt door KSBoV