Terugblik poldersparren 30 maart

Kom 30 maart a.s. poldersparren met collega’s uit andere polderprocessen!

Wat kom je tegen bij de uitvoering van maatregelen als WIS, peilbeheer, de rol van grond en impact van exoten op biodiversiteit in het veenweidegebied? Tegen welke praktijkdilemma’s lopen agrariërs, waterschappen en adviseurs aan? En hoe gaan anderen er mee om? Neem deze middag een kijkje in de keuken van andere polders en help elkaar verder.

Bekijk hier het programma