Symposium Klimaatslim Boeren op Veen wérkt!

Aanleg WIS en puzzelen met perspectieven in Stein

Polderkarren met Polsbroek

Op vrijdag 13 oktober stonden ca 15 boeren uit Polsbroek e.o. op het erf van Arjan van Diemen in Haastrecht en op de hoogwaterboerderij in Zegveld om zich te verdiepen in de ins en outs van WIS en met name actieve WIS. Want er is interesse om iets te gaan doen. Vooral AWIS lijkt in theorie nodig i.v.m. de (relatief lage) drooglegging in Polsbroek. Maar hoe werkt het in de praktijk?

Ervaringen en metingen in de praktijk

Arjan ging vooral in op de boerenpraktijk en aanpak van een gezamenlijke uitrol van WIS. Waterschap HDSR besprak de cijfers en ervaringen in Lange Weide en polders bij de Vlist, met als oproep: heb aandacht voor meten en monitoren vanaf begin maar ook ná aanleg. Wat doet WIS met de grondwaterstanden? Want daar doen we het voor. Kijk eens op www.grondwaterstanden-klimaatslimboerenopveen.nl voor actuele grondwaterstanden in enkele Klimaatslimme polders. En check regelmatig of de pomp doet wat ‘ie moet doen. In Zegveld nam Wim Honkoop de groep mee in de ins en outs van drukdrainage, de impact op bodem en beweiding. De komende maanden worden benut om uit te zoeken wie wat precies wil én wat waar kan in Polsbroek. Want maatwerk per perceel en peilvak is noodzaak.

Terugblik poldersparren 30 maart

Kom 30 maart a.s. poldersparren met collega’s uit andere polderprocessen!

Wat kom je tegen bij de uitvoering van maatregelen als WIS, peilbeheer, de rol van grond en impact van exoten op biodiversiteit in het veenweidegebied? Tegen welke praktijkdilemma’s lopen agrariërs, waterschappen en adviseurs aan? En hoe gaan anderen er mee om? Neem deze middag een kijkje in de keuken van andere polders en help elkaar verder.

Bekijk hier het programma