Artikelen door jantine

Aanleg waterinfiltratie (WIS) gestart in Stein-Zuid

Voor vakblad Boerderij is een video opgenomen op het bedrijf van Niek den Boer in Haastrecht, over de aanleg van waterinfitratiesystemen (WIS) in de polder Stein-Zuid. Eén van de maatregelen waarmee de boeren in deze polder werken aan klimaatslimme maatregelen voor de toekomst van hun bedrijf en het gebied.

Peilstrategieën om grondwaterstanden in veengebieden te verhogen

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft voor de veengebieden met een regionale modelberekening het effect onderzocht van verhoging van oppervlaktewaterpeilen en/of de aanleg van waterinfiltratiesystemen op de grondwaterstanden. Lees verder op H20waternetwerk.nl

Advies Rli: De uitvoering aan zet

Omgaan met belemmeringen bij de uitvoering van beleid voor de fysieke leefomgeving Voor dit advies zijn er door het Rli tien casusstudies verricht naar uitvoeringsproblemen binnen het domein van de fysieke leefomgeving. Op basis daarvan hebben ze vijf belemmerende factoren geïdentificeerd, die – vaak tegelijkertijd – de uitvoering van beleid bemoeilijken en vertragen. Lees de […]

NOBV webinar op 29 januari over SOMERS 2.0: rekenregels en dashboard

Op maandag 29 januari 2024 van 10.00-11.30 uur organiseert het NOBV een webinar over SOMERS 2.0, de rekenregels en het dashboard dat het mogelijk maakt voor veenbodems en moerige bodems in de kustvlakte de CO2-uitstoot te bepalen onder verschillende omstandigheden, bij verschillend (water)beheer. Benieuwd wat dat betekent en oplevert? Meld je aan voor het webinar dat ingaat […]

Start aanleg WIS in Stein-Zuid

In Stein-Zuid start (eindelijk) de aanleg van 125 ha waterinfiltratie bij 8 grondeigenaren in deze polder. Zodra de afspraken met de draineur rond zijn, gaan in deze polder zo snel mogelijk de eerste infiltratiebuizen de grond in. Daarmee staat de Klimaatslimme polderteller inmiddels op 12! 12 Polders Weten waar Klimaatslimme initiatieven lopen? Op klimaatslimboerenopveen.nl zie […]

Praktijkproef biologisch afbreekbare WIS in Meijepolder Laag

In de Meijepolder Laag bij Bodegraven start binnenkort de eerste praktijktoepassing van nieuwe biologisch afbreekbare drains op enkele percelen. Tot op heden bestaan waterinfiltratiesystemen (WIS) om bodemdaling in veenweiden tegen te gaan, uit kunstmatig materiaal (PP of PVC). Overigens is dat ook zo in andere gebieden waar drainage wordt toegepast. Nu is er sinds kort […]

Polderkarren met Polsbroek

Op vrijdag 13 oktober stonden ca 15 boeren uit Polsbroek e.o. op het erf van Arjan van Diemen in Haastrecht en op de hoogwaterboerderij in Zegveld om zich te verdiepen in de ins en outs van WIS en met name actieve WIS. Want er is interesse om iets te gaan doen. Vooral AWIS lijkt in […]