Bedrijvenproef Spengen: succesvol pionieren en samenwerken in de polder!

Op 7 oktober is de ‘officiel’ afronding van Bedrijvenproef Spengen: sturen met grondwater. Het eerste échte waterinfiltratiesysteem-polderproces in de westelijke veenweiden. Een samenwerkingstraject waar we veel van hebben geleerd en nog steeds van leren. Met pioniers die stappen durven zetten en investeren in toekomstperspectief.

Boeren die hun nek uitsteken, ook nu! Daar willen we aandacht aan besteden. Daarom vieren we de afronding van de Bedrijvenproef met iedereen die erbij betrokken was en is; de boeren, draineurs, adviseurs, installateurs, het agrarisch collectief, waterschap, gemeente en provincie. Ook Mirjam Sterk, gedeputeerde van Provincie Utrecht heeft toegezegd aanwezig te zijn. Met elkaar kijken we terug, maar óók vooruit: welke kansen zien de melkveehouders in Spengen voor de toekomst?

Ben jij erbij? Zet 7 oktober in je agenda, en meld je aan.

Tot dan!
Met uitnodigende groet,

Bert de Groot
Hoogheemraad De Stichtse Rijnlanden en voorzitter Stuurgroep Klimaatslim Boeren op Veen