Annuleren feestelijkheden 23 juni Spengen en Kortrijk en Portengen

Beste betrokkene bij Spengen en Kortrijk en Portengen,

Om maar met de deur in huis te vallen: de feestelijke bijeenkomst op 23 juni a.s. gaat niet door. Tenminste, niet op deze datum. Gezien de recente ontwikkelingen rondom de toekomst van de landbouw en stikstof, is het nu niet het juiste moment voor een feestje. Dat is ook wat een groot deel van de boeren zelf aangeeft. En dat snappen we.

We zeggen er wel meteen bij: van uitstel komt zeker geen afstel! Want wat Spengen heeft laten zien en in Kortrijk en Portengen is gestart, verdient de aandacht. We komen dus snel, in afstemming met de boeren en gedeputeerde Mirjam Sterk, met een nieuwe datum.

We vertrouwen op begrip voor dit besluit.

Hartelijke groet,

Bert de Groot
Hoogheemraad De Stichtse Rijnlanden en voorzitter Stuurgroep Klimaatslim Boeren op Veen