Het laatste nieuws

Reportage Aanleggen passieve WIS

Klimaatslim Boeren op veen

Ontdek welke maatregelen je op jouw bedrijf kan inzetten om succesvol en klimaatslim te boeren op veen!

Op sommige plaatsen daalt de bodem met gemiddeld een centimeter per jaar. Dat zorgt niet alleen voor uitstoot van broeikasgassen als kooldioxide (CO2) en lachgas, maar ook voor een slechtere waterkwaliteit. Bovendien kan door bodemdaling de grond natter worden waardoor de draagkracht en grasgroei ook nog eens minder worden. Tel daar de aangescherpte klimaatmaatregelen om de opwarming van de aarde te remmen bij op, dan zijn er genoeg redenen om je bedrijfsvoering klimaatslim te maken. En dat kan!

Zelf een polderproces starten?

Op de hoogte blijven?