• Poldergerichte aanpak, toekomstbestendig effect


  Doe mee
 • Poldergerichte aanpak, toekomstbestendig effect


  Doe mee
 • Poldergerichte aanpak, toekomstbestendig effect


  Doe mee

Klimaatslim Boeren op veen

Zet stappen en werk mee aan klimaatslimme landbouw op veen, bijvoorbeeld met onderwaterdrainage.

Leer van ervaringen van anderen en probeer uit op je eigen bedrijf. Daar kun je ook nog eens hulp en financiële ondersteuning bij krijgen, dus doe je mee?

Het laatste nieuws

Klimaatslim boeren, hoezo?

Op sommige plaatsen daalt de bodem met gemiddeld een centimeter per jaar. Dat zorgt niet alleen voor uitstoot van broeikasgassen als kooldioxide (CO2) en lachgas, maar ook voor een slechtere waterkwaliteit. Bovendien kan door bodemdaling de grond natter worden waardoor de draagkracht en grasgroei ook nog eens minder worden. Tel daar de aangescherpte klimaatmaatregelen om de opwarming van de aarde te remmen bij op, dan zijn er genoeg redenen om je bedrijfsvoering klimaatslim te maken. En dat kan!

Samen poldergericht werken aan:

 • Minder bodemdaling
 • Lagere uitstoot van broeikasgassen (CO2)
 • Minder uitstoot van ammoniak
 • Betere waterkwaliteit
 • Grotere biodiversiteit
 • Toekomstperspectief

Ontdek welke maatregelen je op jouw bedrijf kan inzetten om succesvol en klimaatslim te boeren op veen!

Voor maatregelen als onderwaterdrainage, drukdrains, natte teelten en bodemverbetering zijn bovendien ondersteuning en subsidie mogelijk.

Download brochure

Klimaatslim Boeren op veen - brochure
© Copyright - Klimaatslim boeren op veen